Strona GłównaPorady dotyczące zakładówWszystkie sportyDarmowe zakładySzukaj
Polskazmiana
polski, GMT, zł

Easyodds Regulamin serwisu

Aktualizacja: 14/3/2022 13:20 PM

Oto ogólne warunki korzystania z usługi Easyodds.com Ograniczone do korzystania z tej witryny. Przeczytaj uważnie te warunki. Korzystanie z Witryny i Usług będzie podlegać tym warunkom.

1. Definicje

W niniejszych warunkach mają zastosowanie następujące definicje:

Termin „partnerzy bukmacherzy” oznacza bukmacherów, giełdy zakładów, firmy bukmacherskie lub operatorów kasyn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Easyoddswitryna .com ("Teren"). "Easyodds" znaczy Easyodds.com Limited, której adres to Platform, New Station Street, Leeds, LS1 4JB, Wielka Brytania. "Grupa" znaczy Easyodds.com Limited i wszelkie spółki zależne, holdingowe lub stowarzyszone. „Usługi” oznacza usługi informacyjne świadczone zarejestrowanym i nie zarejestrowanym członkom Witryny.

2. Co możesz robić

1. Możesz korzystać z Usług do użytku osobistego i zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi hazardu w kraju, w którym mieszkasz. Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących hazardu, które mają do Ciebie zastosowanie.

2. Możesz przeglądać Stronę za pomocą kompatybilnej przeglądarki internetowej. Ta Witryna jest zgodna z Microsoft Edge, Google Chrome, Safari i Firefox. Zezwolenie na przeglądanie Witryny obejmuje zgodę na tworzenie tymczasowych lub przechowywanych w pamięci podręcznej kopii części Witryny w zakresie, w jakim ma to miejsce podczas normalnego korzystania z przeglądarki i że kopie te są używane wyłącznie w celu ułatwienia bieżącego lub późniejszego dostępu do Witryny przez użytkownika .

3. Możesz robić zrzuty ekranu lub drukować kopię dowolnej strony Witryny do własnych celów osobistych, pod warunkiem, że nie zrobisz żadnej z rzeczy określonych w „Czego nie wolno Ci robić”.

4. Możesz tworzyć linki zwrotne do stron w naszej witrynie z witryn, blogów lub kont mediów społecznościowych, które kontrolujesz, o ile link jest odpowiedni i zgodny z prawem.

3. Czego nie wolno ci robić

 1. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, nie wolno wykonywać żadnych kopii jakiejkolwiek części Witryny.
 2. Nie możesz usuwać ani zmieniać niczego w Witrynie.
 3. Zabrania się kopiowania ani wykorzystywania jakichkolwiek materiałów z Witryny w celach komercyjnych.
 4. Nie możesz tworzyć linków do naszych treści, aby wyglądały na Twoje. Obejmuje to obrazy.
 5. Nie możesz usuwać ani zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnym materiale lub z jakiegokolwiek materiału skopiowanego lub wydrukowanego z Witryny.
 6. Możesz korzystać z Witryny i wszystkiego, co jest dostępne w Witrynie, wyłącznie w celach zgodnych z prawem i musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, ustaw i przepisów.
 7. Nie możesz uzyskać dostępu do strony, jeśli jesteś: (a) poniżej 18 roku życia: i (b) poniżej wieku, w którym hazard lub gry są legalne na mocy obowiązującego Cię prawa lub jurysdykcji.

4. Twoje dane osobowe

Wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega naszym Polityka prywatności który stanowi część niniejszych Warunków. W zdarzeniu w którym Easyodds lub Grupa przechodzi reorganizację lub jest sprzedawana stronie trzeciej, zgadzasz się, że wszelkie posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat mogą zostać przekazane temu zreorganizowanemu podmiotowi lub stronie trzeciej.

5. Prawa

Wszelkie prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek materiałów (w tym tekstów, fotografii i innych obrazów i dźwięków, znaków towarowych i logo) zawartych w tej Witrynie należą do Easyodds lub posiadał licencję Easyodds przez posiadacza praw, tak aby Easyodds może wykorzystywać ten materiał na swojej Stronie. Użytkownik może korzystać z tej Witryny i zawartych w niej materiałów wyłącznie w sposób określony w niniejszych warunkach.

6. Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Easyodds nie wyklucza i nic w niniejszych warunkach nie wyklucza ani nie ogranicza Easyodds„odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, oszustwa lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która zgodnie z obowiązującym prawem nie może być wyłączona lub ograniczona. Żadne z tych warunków nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.
 2. Z zastrzeżeniem punktu 6.1, w żadnym wypadku nie będzie Easyodds ponosić odpowiedzialności (czy to z tytułu naruszenia umowy, zaniedbania czy z jakiegokolwiek innego powodu) za utratę zysków, szkody wzorowe lub szczególne, utratę sprzedaży, utratę dochodów, utratę wartości firmy, utratę oprogramowania lub danych, utratę okazji, utrata możliwości, utrata możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych, utrata lub marnotrawstwo zarządzania lub innego czasu personelu lub jakiekolwiek straty pośrednie, wynikowe lub szczególne, niezależnie od ich powstania.
 3. Z zastrzeżeniem punktów 6.1 i 6.2, Easyoddsodpowiedzialność wobec Ciebie, czy to umowna, deliktowa czy w inny sposób, jest ograniczona do 1 GBP.
 4. Zgadzasz się, że korzystasz z Usług na zasadzie „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” oraz że korzystasz z Usług na własne ryzyko. Na tej podstawie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, Easyodds nie zawiera warunków, gwarancji ani innych zobowiązań w odniesieniu do Witryny lub Usług (w tym dorozumianej jakości, przydatności do określonego celu).
 5. Zgadzasz się, że pozyskiwanie jakichkolwiek materiałów poprzez korzystanie z Usług odbywa się na własne ryzyko i to Easyodds nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w związku z takimi materiałami ani ich skutkami.
 6. Musisz upewnić się, że jesteś w pełni zdolny do korzystania z Usług. Easyodds Grupa nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty lub szkody wynikające lub związane z dostępnością lub zawartością Usług dla osób na jakimkolwiek terytorium na całym świecie.
 7. Ani Usługi, ani żadna ich część nie stanowią zachęty do podejmowania hazardu online lub hazardu w jakiejkolwiek formie.
 8. Easyodds.com Limited jest całkowicie niezależną firmą, która nie ma żadnych powiązań z easyJet, easyEverything, easyRentacar ani żadnym innym podmiotem należącym do Stelios Haji-Ioannou lub z nim powiązanym.
 9. Easyodds dokłada należytych starań, aby informacje zawarte w Witrynie były prawidłowe, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Mogą istnieć różnice między cenami a cenami faktycznie oferowanymi przez cytowanych partnerów bukmacherskich. Powinieneś przeprowadzić niezależne kontrole z partnerami bukmacherskimi lub innymi źródłami, zanim zaczniesz polegać na jakichkolwiek informacjach w Witrynie lub działać na ich podstawie.
 10. Easyodds może od czasu do czasu zmieniać format i zawartość Witryny. Powinieneś odświeżyć swoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz Stronę, aby mieć pewność, że pobierasz najbardziej aktualną wersję Strony.
 11. Witryna zawiera linki do zewnętrznych witryn. Easyodds zawiera linki do tych witryn, aby zapewnić Ci dostęp do informacji i usług, które mogą okazać się przydatne lub interesujące. Easyodds nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za cokolwiek przez nie dostarczane.
 12. Easyodds nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, które możesz podjąć w wyniku polegania na jakichkolwiek informacjach zawartych w tej Witrynie.
 13. Zgadzasz się z tym Easyodds nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek gry, zakłady lub inne transakcje przeprowadzone z którymkolwiek z partnerów bukmacherskich, u których jesteś lub zostałeś zarejestrowany.
 14. W stosownych przypadkach Easyodds nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich danych osobowych przez partnerów bukmacherskich, którym przekazujemy Twoje dane osobowe zgodnie z usługami wspomaganej rejestracji.
 15. Rejestracja u partnera bukmacherskiego za pośrednictwem dowolnej usługi wspomaganej rejestracji stanowi umowę między Tobą a tym partnerem bukmacherskim na ich warunkach i będzie podlegać wszelkim dodatkowym powiadomieniom lub wyłączeniu odpowiedzialności odpowiedniego partnera bukmacherskiego. Easyodds nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną żadnej umowy zawartej między Tobą a partnerem bukmacherskim.
 16. Easyodds nie gwarantuje, że partner bukmacherski otworzy dla Ciebie konto za pośrednictwem usługi wspomaganej rejestracji. Każdy lub wszyscy partnerzy bukmacherscy mogą odrzucić Twoją prośbę o założenie konta.

7. Zawieszenie i zakończenie świadczenia usług

 1. Easyodds może zawiesić działanie Witryny w celu przeprowadzenia prac naprawczych lub konserwacyjnych lub w celu aktualizacji lub uaktualnienia zawartości lub funkcjonalności Witryny od czasu do czasu. Dostęp lub korzystanie z Witryny lub jakichkolwiek Witryn lub stron z nią powiązanych niekoniecznie będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.
 2. Easyodds może wypowiedzieć niniejszą umowę i Twoje prawo do korzystania z Witryny i / lub Usług natychmiast w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków lub w dowolnym momencie Easyodds dyskrecja.

8. Zapytania lub reklamacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi (dotyczące Usług lub korzystania z Witryny przez inną osobę), wyślij je e-mailem na adres dpo @easyodds.com.

9. Prawo ogólne i właściwe

 1. Easyodds może od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki i dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach. Przeglądając Witrynę, akceptujesz, że jesteś związany aktualnymi warunkami. Powinieneś je sprawdzać za każdym razem, gdy ponownie odwiedzasz Witrynę. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia stron i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i oświadczenia odnoszące się do przedmiotu umowy. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okaże się niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Easyodds może opóźnić egzekwowanie swoich praw wynikających z niniejszych warunków bez ich utraty. Zgadzasz się z tym Easyodds może zlecić podwykonawstwo wykonania któregokolwiek ze swoich zobowiązań lub może przenieść niniejsze warunki lub dowolne ze swoich praw lub obowiązków bez powiadomienia.
 2. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki korzystania z Easyodds określone usługi (na przykład z indywidualnymi konkursami i funkcjami). Zostaniesz powiadomiony, że do tych usług mają zastosowanie dodatkowe warunki i będziesz musiał zaznaczyć, że akceptujesz te dodatkowe warunki, zanim będziesz mógł korzystać z takich usług.
 3. Easyodds nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków wynikające z jakichkolwiek okoliczności, które Easyodds nie można racjonalnie oczekiwać, że będzie kontrolować.
 4. Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim.